Hos Hobbles

  • Hos Hobbles Red Iron Chokers

    Hos Hobbles Red Iron Chokers

    Hos Hobbles juga dikenali Pengapit paip digunakan untuk menahan hujung hos berputar dan tekanan tinggi lain untuk melindungi daripada kemalangan sekiranya berlaku kegagalan sambungan hos.